DU LỊCH ĐÔNG BẮC

syntax error: INSERT INTO counter (tm, ip) VALUES ('1675492920', '34.225.194.102')