DU LỊCH ĐÔNG BẮC

syntax error: INSERT INTO counter (tm, ip) VALUES ('1709401555', '3.239.9.151')