DU LỊCH ĐÔNG BẮC

syntax error: INSERT INTO counter (tm, ip) VALUES ('1718855660', '34.239.170.244')