DU LỊCH ĐÔNG BẮC

syntax error: INSERT INTO counter (tm, ip) VALUES ('1696381658', '3.236.237.61')