CHO THUÊ XE

Xe: 45 chỗ

Loại xe: Universe

Giá: thỏa thuận

 

Xe : 35 chỗ

Hiệu xe : Thaco

Giá : thỏa thuận

Xe : 29 chỗ

Hiệu xe : Samco Isuzu

Giá : thỏa thuận

Giá : 1.200.000 VNĐ

Hiệu : Hyundai

Chỗ : 29

Giá : Từ 1.000.000 VNĐ

HIệu : Ford Transit

Chỗ : 16

syntax error: INSERT INTO counter (tm, ip) VALUES ('1716488945', '44.210.83.132')